Boråsregionen

Aktuellt

 • Vikarierade projektledare för Regional avfallsplan samt samordnare område biogas i projektet Fossilfri Boråsregion

  Vill du vara med och bidra till en hållbar Boråsregion?Vi söker dig som gillar att ha en central roll i förändringsarbete och gillar att föra samman människor. Avfallsplanen är ett styrande dokument för hur kommunerna förebygger och tar hand om sitt avfall. Du kommer att ansvara för att samordna remissförfarandet av den nya regionala avfallsplanen för Boråsregionens åtta kommuner; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.En del av din arbetstid kommer du att lägga som samordnare för området biogas i projektet Fossilfri Boråsregion. I denna roll kommer du att vara navet för biogasfrågan i Boråsregionen.
  Läs mer
 • Närvårdskontoret söker Samordnare

  Närvårdssamverkan Södra Älvsborg är en samverkansorganisation mellan regionens hälso- och sjukvårdsaktörer inklusive vårdcentralerna inom vårdvalet VG primärvård samt kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Närvårdskontoret är placerat i Borås och tillhör organisatoriskt Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
  Läs mer
 • FOKUS Boråsregionen - anmälan öppen

  En heldag där vi gemensamt skapar förutsättningar för en hållbar regional utveckling - politiker, tjänstemän, näringsliv och andra aktörer som bidrar till vår utveckling.
  Läs mer
 • Prisutdelning av Sydvästenpriset 2020!

  Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser för femte året
  i rad SydVästenpriset för att uppmärksamma och premiera chefer som verkar
  för ett hållbart och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland.
  Nu har vi äran att dela ut pris till årets vinnare. Välkommen att delta!
  Läs mer
 • Turismens Dag 2020

  Fredagen den 25 september firades Turismens dag i Boråsregionen Sjuhärad. Syftet med dagen är att inspirera, få kunskap, samtala och knyta kontakter. I år arrangerades dagen digitalt med anledning av Covid-19-pandemin.
  Läs mer
 • GDPR från ax till limpa 29 september

  Varmt välkommen att delta på en temadag om GDPR!
  Läs mer
 • Samråd 2 om ny järnväg Göteborg-Borås

  Trafikverket bjuder in till ytterligare ett digitalt samråd gällande ny järnväg mellan Göteborg och Borås.
  Läs mer
 • Turismens dag 2020

  En dag för alla aktörer inom besöksnäringen i vår region. Det kommer att bli en dag med inspiration, samtal och kunskap - och så delar vi ut priset som Årets Turismaktör 2020.
  Läs mer
 • Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020

  För dig som är företagare i Boråsregionen/Sjuhärad och som möter stora utmaningar på grund av Corona finns nu Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020 , med fokus på rådgivning och vägledning, affärsutveckling och finansiering.
  Läs mer
 • Information om coronaviruset

  Boråsregionen följer noggrant utvecklingen av coronaviruset covid-19
  Läs mer
 • Inbjudan till dialog om trygg elförsörjning i Boråsregionen

  Vi har beslutat att ändra formen för dialogmötet om trygg elförsörjning i Boråsregionen den 1 april och istället göra den digital. Motivet är att allt fler arbetsplatser har restriktioner om att delta vid fysiska träffar med anledning av Covid-19. Eftersom vi vill att så många som möjligt ska kunna delta kommer vi istället att försöka genomföra programmet i form av Skype-möteLänsstyrelsen i Västa Götaland bjuder tillsammans med Boråsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen in till en halvdag där vi diskuterar effektsituationen på kort och lång sikt i Boråsregionen.
  Läs mer
 • Hur möter vi i kommunala bostadsbolag
  och energibolag behov och krav på laddplats hemma?

  Tillsammans med Energikontoret Väst bjuder vi in till en dag med fokus på hemmaladdning.
  Läs mer
 • Vård- och omsorgscollege Sjuhärad har blivit återcertifierat

  Det innebär att organisationen uppfyller vård- och omsorgscollege nationella kvalitetskriterier och är certifierade under perioden 2020 - 2024.
  Läs mer
 • Spridningskonferens Närvårdssamverkan

  23 januari genomförde Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en spridningskonferens med syfte att stärka samverkan, inspirera, locka, lära samt motivera till samverkansarbetet.
  Läs mer
 • Nyproducerad plan för ett hållbarare Sjuhärad

  Klimatarbetet i Sjuhäradskommunerna ska stärkas tillsammans. Nu tas en ny avfallsplan fram för bättre återvinning och återanvändning i regionen.
  Läs mer
 • Konferens om digitaliseringen inom välfärden

  Välkommen till en konferens med temat Digitaliseringens möjligheter för dagens och morgondagens välfärd
  Läs mer
 • Agenda 2030 - i din verksamhet?

  Agenda 2030- Fördjupning och grundkunskap
  Hur kopplas de globala målen till din verksamhet?

  Läs mer
 • Aktivitetsansvaret - Workshop med Skolverket

  Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bjuder tillsammans med Skolverket in till en heldagsworkshop med syfte att ge stöd i utvecklingen av KAA, kommunernas aktivitetsansvar.

  Läs mer
 • 12 miljoner kronor delregionala tillväxtmedel fördelade

  Årets fördelning av tillväxtmedel från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är klar
  Läs mer
 • Delregional kulturplan antagen

  Direktionen antog 8 november en ny delregional kulturplan för Boråsregionen 2020 – 2023. I Boråsregionen är ett prioriterat mål för regional utveckling att främja ett aktivt och nyskapande kulturliv för alla. Kulturen i Boråsregionen ska synas och sticka ut, väcka intresse och skapa framtidstro.
  Läs mer
 • Boråsregionens DSO:er tipsar i radion

  Dan Bodin och Magnus Blomquist jobbar som dataskyddsombud (DSO) på Boråsregionen.
  Läs mer
 • Högtidlig certifieringsceremoni för vård- och omsorgscollege

  Den 15 oktober firades att lokala vård- och omsorgscollege BoBo (Borås/Bollebygd) blivit certifierat och uppfyller vård- och omsorgscollege nationella kvalitetskriterier.
  Läs mer
 • Praktiksamordning – nu är arbetet igång!

  Praktiksamordning med webbverktyget Praktikplatsen.se (PP.se) är igång.
  Läs mer
 • Informationsförvaltning

  Temadag 21 oktober
  DSO-kontoret på Boråsregionen arrangerar en temadag om informationsförvaltning, där fokus ligger på hur informationstillgångar ska skapas för att kunna uppfylla de olika lagkraven som ställs upp av bland annat offentlighets och sekretesslagen, arkivlagen, dataskyddsförordningen mm.

  Läs mer
 • Kulturens värde för Sjuhärads utveckling.

  Temadag 14 november
  Boråsregionen och medlemskommunerna i Sjuhärad arrangerar tillsammans med Kultur i Väst och Västarvet för tredje gången en temadag. Denna gång utgår vi från tvärsektoriell samverkan och temat:

  Läs mer
 • Turismens dag

  Besöksnäringen är viktig för vår region och vi arbetar på många sätt för att stärka den. Ett sätt är att skapa tillfällen att träffas och inspirera varandra.
  Läs mer
 • Turismens Dag 27 september

  En dag för alla aktörer inom besöksnäringen i vår region. Det kommer att bli en dag med inspiration, samtal, kunskap, fika och lunch - och så delar vi ut priset som Årets Turismföretagare 2019.Välkommen!PLATS: Kvarnen i HyssnaANMÄLAN: via denna länk >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterInbjudan som pdf >>PDF

  Läs mer
 • Lokalt VO-College Bollebygd/Borås

  Certifierat lokalt VO-College – nu är arbetet i gång i Bollebygd/Borås (BoBo-området)
  Läs mer
 • FOKUS Boråsregionen 2019

  24 april gick den första FOKUS Boråsregionen av stapeln. Ett helt nytt forum för att inspireras, hämta och dela kunskap i vårt gemensamma arbete med att utveckla vår region.
  Läs mer
 • Navet science center bäst i Sverige

  Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets kvalitet är bäst i Sverige!
  Läs mer
 • Digitaliseringsdagen 2019

  Fredagen den 15 mars samlades 133 deltagare för Digitaliseringsdagen 2019 på Textile Fashion Center. Syftet med dagen var att inspirera och ge nya insikter när det gäller förändringsledning och vad digitalisering innebär i praktiken.
  Läs mer
 • Certifieringsbesök gällande VO-Collegesamverkan i BoBo-området

  Den 3 april har parterna i Bollebygd/Borås (BoBo-området) upprättat ett dagsprogram för att ta emot besök av certifierare från Vård- och omsorgscollegelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Läs mer
 • FOKUS Boråsregionen 24 april

  FOKUS Boråsregionen är ett nytt forum för att samla politiker, tjänstemän, näringsliv och aktörer i utvecklings- och framtidsfrågor. Syftet är att få en gemensam känsla för vår region och vad vi kan åstadkomma tillsammans.
  Läs mer
 • Prisutdelning SydVästenpriset 2019

  Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser för fjärde året
  i rad SydVästenpriset för att uppmärksamma och premiera chefer som verkar
  för ett hållbart och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland.
  Nu har vi äran att dela ut pris till årets vinnare. Välkommen att delta!

  Läs mer
 • Ann-Charlotte Järnström ny direktör på VästKom

  VästKom får en ny direktör efter sommaren. Läs mer på VästKoms hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer
 • Ny regional utvecklingsstrategi Västra Götaland

  Våren 2019 påbörjas arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för perioden 2021-2030. Det innebär att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, näringslivets aktörer och det civila samhället i Västra Götaland.

  Läs mer
 • Alla vinner på väl underbyggda val

  Det ESF-finansierade projektet Vägledning för livet hade sin avslutande konferens i Göteborg den 7 februari. Projektets huvudman har varit Skaraborgs kommunalförbund med Maria Wetterlid som projektledare, i ett samarbete med Fyrbodals- och Sjuhärads kommunalförbund.
  Läs mer
 • FIS Cross-Country World Cup Ulricehamn

  De gjorde det igen! Arrangörerna, publiken, funktionärerna och tävlanden – skapade en folkfest i Ulricehamn. 45.000 besökare fick se tävlanden från 19 nationer i spåren.
  Läs mer
 • Årets första Dataskyddsombudsträff

  Dataskyddsombud i Västsverige håller en återkommande nätverksträff och ses fyra gånger per år för att hjälpas åt med lagtolkning, jobba fram guidelines och praktiska metoder för kunskapsutbyte inom (GDPR) dataskyddsförordningen.
  Läs mer
 • Business Region Borås på Hannover Messe

  Tillsammans med Västra Götalandsregionen och de andra delregionerna kommer Boråsregionen att vara representerad på Hannovermässan 2019, världens största industrimässa.
  Läs mer
 • Navet Science Center bäst i Sverige

  Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets kvalitet är bäst i Sverige!
  Läs mer
 • Regionala dataskyddsombud

  Dataskyddsförordningen träder i kraft
  Läs mer