Bild

Regionala dataskyddsombud

2018-05-22

Dataskyddsförordningen träder i kraft

Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och kommer att ersätta Personuppgiftslagen. Förordningen innebär stora förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskildes personliga integritet. Förordningen blir direkt tillämplig i alla medlemsländer vilket innebär att den gäller som lag i varje medlemsstat utan särskilda implementeringsåtgärder.

I och med införandet av förordningen har sju av åtta medlemskommuner i Boråsregionen beslutat att utse två gemensamma Dataskyddsombud. Dataskyddsombuden har som uppgift att informera och ge råd till personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden samt övervaka efterlevnaden av förordningen. Därutöver ska dataskyddsombuden utgöra kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten.

För mer information kontakta dataskyddsombud Magnus Blomqvist
Tel: 0709-48 78 36
​Epost: dso@borasregionen.se

Dela: