Bild

Årets första Dataskyddsombudsträff

2019-02-14

Dataskyddsombud i Västsverige håller en återkommande nätverksträff och ses fyra gånger per år för att hjälpas åt med lagtolkning, jobba fram guidelines och praktiska metoder för kunskapsutbyte inom (GDPR) dataskyddsförordningen.

Boråsregionen stod som värd för årets första DSO-träff. Magnus Blomqvist och Dan Bodin, DSO i Boråsregionen - samt Jeanette Jonsson, DSO på Borås Elnät, höll i agendan.

Inbjuden att föreläsa i ämnet ”Från arkiv till informationsförvaltning” var DSO i Göteborg Stad och arkivarie, Carina Seiberlich, som gav en mycket uppskattad, engagerad och pedagogisk inblick i ett ämne som många har frågor kring. Carina kan också tänka sig att hålla sin föreläsning för Boråsregionens medlemskommuner, bolag och förbund.

Utöver det höll Dan Bodin och Magnus Blomqvist, DSO på Boråsregionen, en föreläsning och kort workshop i ämnet (DPIA) konsekvensbedömningar. Dessa ska enligt Dataskyddsförordningen bla genomföras när ny och inovativ teknik införs och det föreligger hög risk för de registrerades fri- och rättigheter. Arbetet med att utarbeta en gemensam process, metod och verktyg lämnades sedan vidare till ”arbetsgruppen för Konsekvensbedömningar” inom nätverket.

Nästa träff är 7 maj 2019 och ämnena kommer att handla om informationssäkerhetsarbetets påverkan på GDPR samt om kamerabevakning med drönare. Ett spännande ämne där inovationstakten är hög och användningsområdena många. Inom kommunal verksamhet är det framförallt räddningstjänsterna som driver på användning av drönare.

Dela: