Bild

Ny regional utvecklingsstrategi Västra Götaland

Våren 2019 påbörjas arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för perioden 2021-2030. Det innebär att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, näringslivets aktörer och det civila samhället i Västra Götaland.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund spelar en aktiv och samordnande roll för vår delregion i processen. Samtal och dialoger kommer att föras för att tillsammans diskutera utmaningar, mål och prioriteringar för Västra Götaland 2030. Syftet med samråd och dialoger är att identifiera gemensamma ambitioner och prioriteringar ur ett regionalt perspektiv. I början av 2020 skickas förslag till ny regional utvecklingsstrategi ut på remiss och hösten 2020 antar regionfullmäktige den nya utvecklingsstrategin.

För mer information, se Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela: