Bild

Informationsförvaltning

191021

Temadag 21 oktober
DSO-kontoret på Boråsregionen arrangerar en temadag om informationsförvaltning, där fokus ligger på hur informationstillgångar ska skapas för att kunna uppfylla de olika lagkraven som ställs upp av bland annat offentlighets och sekretesslagen, arkivlagen, dataskyddsförordningen mm.

Tid: 21 oktober, kl 09.30-15.00.
Plats: Aulan på Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 8, Borås, inte långt från Boråsregionens egna lokaler.

Anmälan är öppen för medlemmar i kommunalförbundet och  kan göras till dso@borasregionen.se. Meddela deltagarnas namn och organisation.

Agenda som pdf >>PDF

Dela: