Bild

Aktivitetsansvaret - Workshop med Skolverket

2019-11-27

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bjuder tillsammans med Skolverket in till en heldagsworkshop med syfte att ge stöd i utvecklingen av KAA, kommunernas aktivitetsansvar.

Workshopen tar avstamp i den kvalitetsgranskning av kommunernas aktivitetsansvar som Skolinspektionen genomförde under våren 2018. I granskningen framkommer tre utvecklingsområden som kommer att behandlas under dagen.

  • Att utveckla arbetssätt för identifiering och kontakt
  • Att utveckla utbud och arbetssätt vid erbjudandet av individuella insatser
  • Att utveckla styrning och ledning av verksamheten

Tid: Onsdagen den 15 januari, kl. 08:30-15:00

Plats: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8 Borås

Anmälan: Anmäl ditt deltagande häröppnas i nytt fönster senast den 19 december. Om länken inte fungerar klipp in följande adress i din webbläsare:

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ecf7987a7d45länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Målgrupp: Alla som arbetar med eller har ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret.

Det finns ett begränsat antal platser för att vara säker på att få plats anmäl ditt deltagande så snart som möjligt.

Inbjudan som pdf >>PDF

Dela: