Boråsregionen

Vår personal

Personal

Förbundsdirektör

Personal

Administrativ chef

Personal

Konferens

Reception

Personal

Ekonomi

Administration

Personal

Kultursamordning
Tillväxtmedel

Personal

Infrastruktur
Samhällsplanering

Personal

Tillväxtmedel
Regionutveckling

0732-05 25 57

Personal

eSamordnare

eSamhälle

Personal

eSamordnare

eHälsa

Personal

Social välfärd och hälsa

0738-56 53 39

Personal

Maria

Andersson Willner

Social välfärd och hälsa

Föräldraledig

Personal

Missbruk och beroendefrågor
Utbildningssamordnare

Personal

Utbildning och kompetensutveckling

Personal

Projektledare
En skola för alla

Samverkan integration

Föräldraledig

Personal

Regional processledare Vård- och omsorgscollege

Personal

Miljöstrategisk
samverkan

Personal

Projektledare

Regional avfallsplan

Personal

Destination
Boråsregionen

Personal

Business Region Borås

Övriga verksamheter

Medarbetarcentrum
Göran Johansson, verksamhetschef
www.medarbetarcentrum.selänk till annan webbplats

Navet science center
Lotta Johansson, verksamhetschef
www.navet.comlänk till annan webbplats

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Charlotte Bliesener Falkenström, koordinator
Ann-Katrin Schutz, samordnare/kommunikatör
www.vardsamverkan.selänk till annan webbplats