Boråsregionen

Utbildningar och konferenser

Boråsregionen arrangerar kompetensutveckling som vänder sig till medarbetare och förtroendevalda i våra medlemskommuner. I vissa fall vänder vi oss även till andra aktörer.


  • UtbildningsBoost Besöksnäringen
    För aktörer inom besöksnäringen genomför vi en utbildningsserie som är kostnadsfri för deltagarna.
    Läs mer >>
  • FOKUS Boråsregionen - 5 november 2020
    En heldag för tjänstemän, politiker, näringsliv och andra aktörer, där vi pratar om vårt gemensamma arbete för en hållbar regional utveckling.
    Läs mer >>