Boråsregionen

Aktuellt

Miljöstrategisk samverkan

Hur kan vi tillsammans skapa en hållbar region? Detta är något som projektet Hållbar framtid Boråsregionen – Miljöstrategisk samverkan undersöker. De som driver projektet tittar på hur arbetet kring dessa frågor kan organiseras och struktureras inom Boråsregionen. Genom att tillsammans ta fram en handlingsplan och få en gemensam röst när det gäller de miljöstrategiska frågorna blir regionen starkare och kan tillsammans bidra till en hållbar utveckling.

Projektets ryggrad är det nätverk som bildats, bestående av personer som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Samverkan kommer även att ske mellan aktörer på statlig, regional, delregional och lokal nivå. Detta för att kunna föra fram Boråsregionens röst och även ta tillbaka information till medlemskommunerna. Genom ökad samverkan hoppas projektet kunna utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i regionen.

Under 2019 antog kommunalförbundets direktion handlingsplanen för projektet. Handlingsplanen togs fram tillsammans med medlemskommunernas representanter i nätverket för miljötratgisk samverkan.

Handlingsplanen för projektetPDF

Kontakta projektledaren för mer information >