Boråsregionen

Fossilfri Boråsregion

Världen står inför stora utmaningar i och med klimatförändringarna. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har åtta medlemskommuner och alla har skrivit under Klimat 2030.

I dag finns möjligheten att snabbladda eller tanka biogas i tre av åtta kommuner i Sjuhärad. De åtta kommunerna har olika förutsättningar och tidigare studier visar på att kommunerna har olika potentialer. Däremot går implementeringen av ny teknik för långsamt för att fossilfrihet 2030 ska kunna uppnås. Detta projekt hoppas till att snabba på omställningen med fokus på kunskapsspridning, testning och upphandling/inköp av nya fossilfria fordon samt infrastruktur.

Syftet med projektet är att medverka till att fossilfrihet inom transportsektorn ska kunna nås, men också skapa förutsättningar för affärsutveckling och positionering inom fossilfrihet i Boråsregionen.

Projektet är ett fördjupningsprojekt från det Miljöstrategiska arbetet och ska pågå 2020 - 2022. Projektet finansieras av Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.

Projektet kommer att samproduceras tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund.

Projektledare:

Sandra Johansson, sandra.johansson@borasregionen.se

eller

Angelica Rennerfelt, angelica.rennerfelt@borasregionen.se

Kontakta projektledaren för mer information >