Boråsregionen

Aktuellt

Nätverk och arbetsgrupper

Förbundet arbetar för att Boråsregionen ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och bra region att leva och verka i. Allt vi gör har två huvudsyften; att stärka och utveckla regionen och att främja och stödja kommunernas samverkan.

För att säkerställa uppdraget driver och stödjer förbundet ett flertal nätverk som vänder sig till tjänstemän i våra medlemskommuner.Miljö och samhällsbyggnad

Kontaktperson

Samhällsbyggnadschefer

Karin Björklind

Delregionalt kollektivtrafikråd för tjänstemän

Karin Björklind

Struktur- och framtidsbild Boråsregionen

Karin Björklind

Miljöstrategisk samverkan

Sandra Johansson

Regional Avfallsplan

Johanna BjörkmalmUtbildning och kompetens


Utbildningschefer

Charlotte Stigh Brüsin

KompetensForum

Charlotte Stigh-Brüsin

Regionalt vård- och omsorgscollege i Sjuhärad

Christina Player Pellby

Studie och yrkesvägledning

Charlotte Stigh-Brüsin

Kommunala aktivitetsansvaret

Mikael SzantoVälfärd


Förvaltningschefer

Helen Nordling

Äldreomsorg

Helen Nordling

Barn och unga

Catherine Larsson

Individ och familjeomsorg och socialpsykiatri

Catherine Larsson

Funktionshinder

Helen NordlingKultur


Kulturnätverk

Anna LaangDigitalisering/eSamordning


eSamhälle

Fredrik Holm

eHälsa

Fredrik Holm

Informationssäkerhet

Fredrik HolmNäringsliv och besöksnäring


Business Region Borås

Annica Berglund

Destination Boråsregionen/Besöksnäringsansvariga

EvaLotta PeterssonÖvriga nätverk


Kommunchefer

Magnus Haggren